Skip to content

Cart

Your cart is empty

Privacy Policy

PRIVACY BELEID

Enkele belangrijke punten:

  • Als klant van Younithy ga je akkoord dat wij je NAW gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken ten behoeve van het uitleveren van eventuele bestellingen
  • De vereiste gegevens worden bij ons opgeslagen om de transactie en de bestelling te kunnen uitleveren
  • Uiteraard behandelen wij alle persoonlijke gegevens met absolute discretie
  • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming

 

Bij Younithy respecteren wij online privacy rechten en beseffen het belang van de bescherming van  persoonlijke gegevens. Door onze webshop te bezoeken op www.younithy.com, wordt hiermee akkoord gegeven en worden de beschreven praktijken uit ons privacybeleid geaccepteerd.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Bij het plaatsen van een bestelling of het registreren van een dienst bij ons verzamelen wij op verschillende manieren persoonsgegevens. Wanneer de klant een bestelling bij ons plaatst, houden wij de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om de bestelling te vervullen. Hieronder vallen je naam, e-mailadres, thuisadres, verzend- en (indien nodig) creditcard factuuradres. Wij zullen in geen geval deze gegevens delen met derden en alleen gebruiken om bestellingen te verwerken.

Bij het registeren is de klant zich bewust van de verzameling van deze persoonsgegevens. 

 

Cookies

Om onze site optimaal te kunnen laten werken, gebruikt de site cookies. Dit zijn kleine bestanden die door ons naar het apparaat worden verzonden waarmee de website wordt bezocht. Alle cookies die we hebben verzonden kunnen tevens zelfstandig door de gebruiker van het apparaat weer verwijderd worden. Dit kan vrijwel altijd via de internet browser instellingen van uw apparaat. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, bezoek dan www.allaboutcookies.org. We herinneren onze bezoekers en klanten eraan dat wanneer cookies in de toekomst uitgeschakelt en / of verwijdert worden, onze website niet meer optimaal gebruikt kan worden en wij niet kunnen instaan voor eventuele fouten die mogelijk dan optreden.

 

Hoe gebruiken wij de (persoonlijke) informatie?

Het belangrijkste doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens is het verwerken van bestellingen en betalingen. Daarnaast gebruiken we persoonlijke gegevens om bestellingen af te leveren, te vervullen en om klanten accounts te kunnen beheren. Persoonsgegevens kunnen ook worden geopenbaard aan een fraudepreventiebureau van een creditcardmaatschappij, die een overzicht van die informatie kan bevatten. Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen, kunnen wij relevante informatie bekendmaken naar de desbetreffende autoriteiten. 

Soms sturen wij onze klanten marketing updates van Younithy maar we doen dit alleen met gevraagde goedkeuring. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Uiteindelijk verzamelen we informatie over ons siteverkeer en overige commerciële informatie, die we kunnen gebruiken om ons productaanbod en webshop te verbeteren.

 

Update Privacybeleid 19 januari 2024

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Younithy/Confonect B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Vragen?

Voor eventuele vragen zijn we per e-mail bereikbaar via info@younithy.com of per telefoon via +31 6 12569500. Een bezoekje aan een winkel van ons mag natuurlijk ook.

Sneaker and urban event

Sneak on you

"In July 2022, Younithy hosted a remarkable sneaker event that brought together sneaker enthusiasts and collectors from various corners. Our store transformed into a vibrant marketplace, showcasing an array of exclusive sneakers offered by diverse vendors. The event was not just about sneakers; it was a celebration of streetstyle culture.

Guests enjoyed the casual ambiance, complemented by a selection of refreshments and snacks, adding a touch of conviviality to their shopping experience. The highlight of the event was the live T-shirt printing demonstration, featuring a unique printing technique. These specially crafted T-shirts, available for purchase, were a hit among attendees, adding an interactive and creative flair to the day.

The event was more than a shopping experience; it was a gathering of like-minded individuals sharing their passion for sneakers and streetstyle. The success of the event was evident in the lively exchanges, the smiles of satisfaction, and the community spirit that filled our store. It was a testament to Younithy's commitment to bringing people together through the love of fashion and creativity."

christmas event

saentje

"In December 2023, Younithy proudly hosted 'Saentje', a Christmas event that beautifully captured the essence of the festive season while fostering a sense of community. This event was not just a celebration of the holidays, but a reflection of our commitment to bringing people together.

Set in the heart of our store, Saentje offered a curated selection of Christmas gifts and exclusive merchandise, including a special line of our own clothing, uniquely designed for the event. The atmosphere was one of understated elegance, with tasteful decorations creating a warm and inviting space.

Saentje was more than a gathering; it was a showcase of Younithy's dedication to creating events that resonate with our community's values. The success of the evening was evident in the smiles and shared experiences of our guests, reinforcing the unique bond we have with our community during the holiday season and beyond."